Relokacja maszyn

Relokacja maszyn

Czym jest relokacja maszyn?

Relokacja maszyn to proces, który skrótowo można sprowadzić do przenoszenia urządzeń przemysłowych do wybranej lokalizacji. W takiej formie to zadanie nie brzmi na skomplikowane. Jednak realnie wymaga dużych nakładów sprzętu i zespołu doświadczonych specjalistów. Dlatego musi ono zostać powierzone fachowcom, którzy zagwarantują przeprowadzenie procesu w sposób bezpieczny, a co najważniejsze – zapewnią prawidłowe działanie sprzętu po relokacji. Kiedy konieczna jest relokacja maszyn oraz urządzeń przemysłowych i na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy?

Kiedy korzystać z relokacji maszyn?

Kiedy korzystać z relokacji maszyn?

Przeniesienia maszyn można dokonać zarówno w zakresie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Zewnętrzne przemieszczanie maszyn następuje, gdy przedsiębiorstwo przenosi zakład w inne miejsce. Natomiast wewnętrzne przemieszczenie maszyn odbywa się wewnątrz jednego zakładu.

Relokacje przemysłowe są również niezbędne, gdy firma decyduje się na powiększenie obszaru działania czy musi zmienić sposób prowadzenia procesów.

Prawidłowo przeprowadzona relokacja maszyn przemysłowych maszyn to nie tylko sam transport z jednego miejsca w drugie. Cały proces musi zostać zaplanowany i przeprowadzony w taki sposób, aby zachować zasady bezpieczeństwa pracowników, a także właściwą ochronę sprzętu, która jest kluczowa ze względu na to, że gwarantuje prawidłowe działanie sprzętu po podłączeniu . Cały proces nie może przy tym zakłócać dotychczasowej pracy zakładu.

Jak wygląda proces relokacji maszyn?

Każda relokacja produkcji jest przez naszych specjalistów traktowana jako unikalny proces, jednak można wyróżnić kilka wspólnych etapów:

Relokacja urządzeń poligraficznych

Komu powierzyć relokację maszyn

Relokacja maszyn przemysłowych to bardzo odpowiedzialne zadanie, którego wynik może zaważyć na płynności działalności klienta. Dlatego nie każda firma może podjąć się takiego zadania. Firma musi posiadać specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednie zasoby ludzkie – doświadczonych specjalistów. Wszystko to ma na celu zapewnienie optymalnego poziomu zarządzania procesem na każdym z jego etapów. Głównym zadaniem jest zapewnienie niezawodnego funkcjonowania sprzętu na miejscu docelowym. Wybierając wykonawcę do takiego zlecenia, należy się upewnić, że firma posiada niezbędne zasoby, które umożliwią właściwe przeprowadzenie całego procesu.